Potpuno rješenje za Internet poslovanje + Isprobaj bez obveze!

Saznaj više Izradi svoju web stranicu, pokreni webshop prodaju, oglasi svoj proizvode na FullTV-u i snimi video poslovnu priču.

Opći uvjeti korištenja

Pod poslovnim brojem: OUP-I/2012

 

1. UVOD

1.1. FullBusiness – Opći uvjeti korištenja

1.2. Internetska platforma FullBusiness

1. 3. Pojmovi

2. OSOBINE USLUGA KOJE PRUŽA FULLBUSINESS

2.1. Usluge Fullbusiness platforme

2.2. Usluga osnovnog paketa FullBusiness

2.3. FullBusiness web stranica

2.4. Marketing na portalu FullBusiness

2.5. FullTV Marketing

2.6. Online prodaja kroz WebShop i akcijska prodaja

2.7. Sustav podrške za posjetitelje i kupce

2.8. Podrška za korištenje platforme kroz uslugu Moj Asistent

3. PRUŽANJE USLUGA KORISNICIMA

3.1. Registracija i odgovornost korisnika

3.2. Odbijanje zahtjeva za sklapanja ugovora

3.3. Trajanje ugovornog odnosa

3.4. Prestanak ugovora

3.4.1. Jednostrani raskid od strane davatelja usluga

3.4.2. Jednostrani raskid od strane korisnika

3.5. Cijene i uvjeti plaćanja FullBusiness usluga

3.6. Plaćanje FullBusiness usluga

3.7. Kanali prodaje i varijacije ponuda ovisno o kanalu prodaje

3.7.1. Internet prodaja

3.7.2. Izravna prodaja

4. KORIŠTENJE FULLBUSINESS USLUGA

4.1. Ovlaštenja i zabrane korisnicima

4.2. Sadržaji na FullBusiness poslovnoj platformi

4.2.1. Zabranjeni sadržaji i odgovornost

4.3. Promidžba i oglašavanje na FullBusinessu

4.4. Linkovi na druge internetske stranice

5. OPĆI UVJETI PRODAJE PUTEM FULLBUSINESSA – WEBSHOP

5.1. Općenito

5.2. WebShop prodaja

5.3. Naručivanje

5.4. Cijene proizvoda i usluga koji se nude na WebShopu

5.5. Jamstva, reklamacije i servis

5.6. Dostava

5.7. Načini plaćanja

5.7.1. Plaćanje putem uplatnice, virmana ili pouzećem

5.8. Komunikacija

5.9. Zaštita podataka

5.10. Akcijska prodaja

5.11. Obveze korisnika – prodavatelja

5.12. Obveze davatelja usluga kod WebShopa

5.13. Obveze kupca

6. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, TE I NTERAKTIVNI SADRŽAJI

6.1. Autorska prava

6.2. Pružanje Interaktivnih sadržaja

6.3. Jamstva korisnika

7. ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

8. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

8.1. Vrste osobnih podataka

8.2. Svrha i način prikupljanja i korištenja osobnih podataka

8.3. Priopćavanje, odnosno dostavljanje osobnih podataka trećim osobama

8.4. Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane drugih korisnika ili trećih osoba

8.5. Izmjena i brisanje osobnih podataka

8.6. Kolačići (engl. Cookies)

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

10. IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Opći uvjeti korištenja za korisnike FullBusiness servisa

 

1. UVOD

1.1. FullBusiness – Opći uvjeti korištenja

Internet stranice FullBussiness - a su u vlasništvu trgovačkog društva Herus d.o.o. i Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve korisnike.

Ovim se Općim uvjetima uređuju pravila korištenja svih internetskih stranica od kojih se sastoji internetska platforma FullBusiness trgovačkog društva Herus d.o.o. Split (u daljnjem tekstu: davatelj usluga), dostupnih na internetskoj adresi www.fullbusiness.hr, www.fullbusiness.org, www.fullbusiness.com (u daljnjem tekstu: FullBusiness), te uzajamna prava i obveze glede pružanja i korištenja usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem FullBusinessa (u daljnjem tekstu bilo što od nabrojenog ili sve zajedno, ovisno o kontekstu: Usluga/e).

Na sve odnose između Herus d.o.o. i krajnjeg korisnika glede korištenja usluga FullBusinessa, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, analogno se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži, odredbe pozitivnih propisa iz područja elektroničkih komunikacija, podzakonski propisi doneseni temeljem tih zakona, te drugi mjerodavni propisi Republike Hrvatske.

1.2. Internetska platforma FullBusiness

FullBusiness je skup usluga namijenjenih u prvom redu za mala i srednja trgovačka društva, te obrte i slobodna zanimanja. Usluge imaju za cilj omogućiti svojim korisnicima uvjete za kvalitetno i konkurentno poslovanje na internetu u segmentima marketinga, prodaje i komunikacije.

Osim internet poslovanja, savjetodavne usluge u domeni pravne, računovodstvene i operativne tematike kroz prijenos znanja omogućavaju veću konkurentnost i u svakodnevnom poslovanju. Integriranost usluga u jednu platformu omogućava jednostavnost korištenja, te njihovu vremensku i financijsku efikasnost.

FullBusiness je potpuno rješenje za Internet poslovanje, koje svojim korisnicima omogućuje brzo i jednostavno kreiranje vizualnog identiteta, jednostavnu komunikaciju sa ostalim članovima servisa, besplatnu online prodaju putem WebShopa ili akcijskih prodaja i usluge osobnog asistenta. FullBusiness pripada SaaS (eng. "software as a service") tipu softverskih rješenja, smještenim na serveru i dostupnim korisnicima putem Interneta, kroz web preglednik, uz propisanu novčanu naknadu koju korisnik usluga plaća davatelju usluga. Prednosti SaaS od SaaP (eng. "software as a product") rješenja, kod kojih je aplikacija instalirana na korisnikovom računalu, su lakša administracija, kompatibilnost (svi koriste istu verziju softvera), lakša kolaboracija korisnika, automatske nadogradnje bez instalacije i globalna dostupnost. Uz to, SaaS model, za korisnika, ima manje početne troškove od SaaP-a, kod kojeg se aplikacija plaća jednokratno u punom iznosu.

Poslovni model FullBusiness sastoji se od internetske platforme naziva FullBusiness i “IP“ digitalne televizije naziva FullTV.

FullBusiness omogućuje korisnicima stvaranja vlastitog virtualnog identiteta kreiranjem internetskih stranica, međusobnog povezivanja i komunikacije, razmjene informacija, poslovnih ponuda, a sve u cilju stvaranja dodatnih poslovnih prilika i promicanja njihove poslovne djelatnosti u online okruženju.

Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na sve korisnike FullBusinessa. Smatra se da su svi korisnici prilikom svojeg prvog pristupa, odnosno početkom korištenja usluga FullBusiness upoznati s njihovim sadržajem, te da ih u cijelosti razumiju, te prihvaćaju svoja prava i obveze glede korištenja Usluga.

Na korištenje pojedinih Usluga mogu se također primjenjivati posebne odredbe o kojima će korisnici biti posebno obaviješteni na prikladan način.

Herus d.o.o. pridržava pravo izmjene ili dopune odredbi ovih Općih uvjeta, jednostrano, u bilo koje vrijeme i bez posebne najave, o čemu će svi korisnici biti pravovremeno obaviješteni objavljivanjem odgovarajuće obavijesti na FullBusinessu. Obveza korisnika je da Opće uvjete redovito pročita i prouči kako bi bio upoznat s eventualnim izmjenama ili dopunama. Smatrat se da je korisnik korištenjem usluga FullBusinessa nakon izmjena ili dopuna ovih Općih uvjeta u cijelosti upoznati s njihovim sadržajem, te da ih razumije i prihvaća. Nadalje, davatelj usluga pridržava pravo izmijeniti sadržaj, izgled ili lokaciju FullBusinessa, kao i sadržaj usluga, jednostrano, na bilo koji način, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Davatelj usluga ne snosi odgovornost za štetu koja bi mogla eventualno nastati korisnicima ili trećim osobama u svezi izmjena opisanih u ovom stavku.

1. 3. Pojmovi

Korisnik“: Korisnik je fizička ili pravne osobe, s punom poslovnom sposobnošću, koja koristi usluge FullBusinessa.

Paket“: Skup usluga koje korisniku nudi FullBusiness naziva se Paketom. U paketu mogu biti osnovne usluge ili uz njih i dodatne usluge.

Cjenik“: Lista usluga koje pruža FullBusiness, a koja uključuje specifikaciju pojedine usluge, te cijenu iste.

Ograničenje korištenja usluga“: Onemogućavanje Pretplatnika u korištenju određene usluge, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti sukladno važećim propisima, odnosno ovim Općim uvjetima.

Služba za korisnike“: Služba kojoj je zadatak korisniku pružiti sve potrebne informacije o korištenju ili rješavanju eventualnih problema pri korištenju usluga FullBusinessa.

Digitalna televizija FullTV“: FullTV je digitalna infrastruktura za montažu, kreiranje i emitiranje programskog sadržaja putem interneta, kabelskih i IPTV pružatelja usluga, te će usluge FullTV-a biti pružene kao dodatne usluge korisnicima FullBusinessa. Korištenje usluga FullTV-a regulirano je posebnim pravnim aktom.

 

2. OSOBINE USLUGA KOJE PRUŽA FULLBUSINESS

 

2.1. Usluge Fullbusiness platforme

Usluge koje pruža FullBusiness platforma su:

 • FullBusiness web stranica

 • Marketing na portalu FullBusiness

 • FullTV Marketing

 • Online prodaja kroz WebShop, akcije i popuste.

 • Sustav podrške za posjetitelje i kupce - korisnik uslugu pruža trećim osobama

 • Podrška za korištenje platforme kroz uslugu Moj Asistent

 

2.2. Usluga osnovnog paketa FullBusiness

Usluga osnovnog paketa FullBusiness će korisnicima nuditi slijedeće funkcionalnosti:

 • Samostalnu ili uz pomoć osobnog asistenta izradu vizualnog identiteta (web stranice) putem ponuđenih funkcionalnosti i predložaka;

 • Besplatnu online prodaju putem WebShop funkcionalnosti;

 • Kreiranje ponuda koje uključuju funkcionalnost akcijske prodaje;

 • Jednostavnu mogućnost komuniciranja i stvaranja odnosa sa ostalim članovima FullBusiness servisa putem funkcionalnosti kao sto su privatni inbox sustav ili chat;

 • Podršku putem funkcije “osobnog asistenta“, odnosno žive osobe u smislu korištenja FullBusiness servisa.

Za sve funkcionalnosti koje će se implementirati, bilo u osnovni paket ili kao dodatne usluge, biti će naknadno uređeni uvjeti korištenja i cijena istih.

2.3. FullBusiness web stranica

Usluga omogućava korisniku objavu informacija i prezentiranje svojih usluga i proizvoda na vlastitom medijskom prostoru na internetu. Usluga je realizirana kroz sustav na portalu FullBusiness.

Komparativna sa tradicionalnom uslugom izrade web stranica, FullBusiness web stranica korisnika oslobađa tehničkih preduvjeta i njihovih troškova, te mu otvara slobodan prostor za stvaranje značajnog sadržaja koji će pospješiti njegovo internet poslovanje.

Svaki registrirani korisnik dobiva mogućnost izrade i korištenja svog korisničkog profila na internet stranicama FullBusinessa. Svi korisnički profili koji se nalaze na FullBusiness poslovnoj platformi su u vlasništvu trgovačkog društva Herus d.o.o., koje društvo korisnicima prenosi pravo korištenja istih sukladno ovim Općim uvjetima i Ugovoru o korištenju usluga FullBusinessa.

Karakteristike:

 • adresa oblika: tvrtka.fullbusiness.com

 • neograničen broj stranica i sadržaja (fair use)

 • podrška za foto i video sadržaj

 • prikaz lokacija poslovnica na interaktivnoj mapi (Google Maps)

 • optimizirano za internet tražilice (lakše postizanje dobre pozicije na Googleu)

 • mogućnost komentiranja i dijeljenja sadržaja kroz društvene mreže (LinkedIn, Facebook i Twitter)

2.4. Marketing na portalu FullBusiness

Informacije o korisniku, proizvodi i usluge, objavljene na vlastitoj FullBusiness web stranici, vidljive su i na drugim dijelovima portala FullBusiness.com, sukladno njihovoj tematici - čime su dostupne širem spektru posjetitelja.

Davatelj usluga zadržava pravo da se određene poruke, reklame, pojedine sadržaje i sl. ograniči kod objavljivanja, odnosno odbije, zbog njihovog neprimjerenog sadržaja koji je protivan zakonu i javnom moralu. Isto tako Davatelj usluga ima pravo određene poruke, reklame, pojedine sadržaje i sl. iz prethodno navedenih razloga prikazivati u doba dana kada takvi sadržaji neće proizvoditi negativan utjecaj na javnost. Ovakvi sadržaji mogu biti ograničeni i označeni posebnom kategorijom.

2.5. FullTV Marketing

FullTV je moderan televizijski kanal koji objedinjuje sadržaj vlastite produkcije i sadržaje objavljene na portalu FullBusiness. FullTV je dostupan gledateljima putem kabelskih i IPTV pružatelja usluga, te na internetu.

Proizvodi i akcije objavljene na FullBusiness web stranici korisnika vidljive su i u redovnom programu FullTV-a. Proizvodi i akcije je prikazuju po kategorijama najpopularnijih, najnovijih i preporučenih. Automatskom i uredničkom selekcijom sadržaja portala FullBusiness više puta dnevno se prikazuje po 5 proizvoda i akcija prema kriterijima kategorije na taj dan.

Karakteristike:

 • Svi korisnici imaju mogućnost na objavu poruka na FullTV-u. Poruka je tekstualni zapis do 200 znakova prikazan uz naziv korisnika koji ga objavljuje. Poruka traje 10sec.
 • Nisu dopuštene objave neprimjerenog sadržaja, te isticanje kontakata korisnika.
 • Herus d.o.o. zadržava pravo selekcije sadržaja koje korisnik objavljuje u FullTV Marketingu.
 • Svi korisnici mogu odabrati do 5 WebShop proizvoda, koji se nakon odobrenja prikazuju u eteru. Svaki proizvod je vidljiv 5 sekunda. Prikazuju se proizvodi svih korisnika.
 • 5 najprodavanijih proizvoda i akcija je istaknuto u odvojenom bloku. Svaki proizvod je vidljiv 15 sekunda. Blokovi se prikazuju 18 puta dnevno. Uvaženi su samo proizvodi odobreni za prikazivanje.
 • Uredništvo odabire dodatnih 5 proizvoda ili akcije koje ističe u odvojenom bloku. Svaki proizvod je vidljiv 15 sekunda. Blokovi se prikazuju 18 puta dnevno. Uvaženi su samo proizvodi odobreni za prikazivanje.

2.6. Online prodaja kroz WebShop i akcijska prodaja

Korisnici svoje proizvode i usluge mogu objavljivati u obliku specijaliziranih dijelova vlastite FullBusiness web stranice. Osim na vlastitoj FullBusiness web stranici, svi oblici ponude koje je moguće kupiti online dodatno su prikazani i na FullBusiness WebShopu, te u programu FullTV-a. Sustav omogućuje pregled narudžbi i transakcija, te ažuriranje proizvoda.

Pored klasične online prodaje, dostupni su specijalizirani modeli poput akcijske prodaje ovisno o ponudi korisnika.

Karakteristike:

Ova usluga se pruža bez provizije davatelju usluga, uz neograničen broj proizvoda ili usluga koje daje korisnik, uz podršku za foto i video sadržaj, uz sigurnu kupovinu standardnim oblicima uplate po ponudi, po pouzeću ako korisnik daje tu mogućnost, te uz podršku za prodajne modele i akcije.

2.7. Sustav podrške za posjetitelje i kupce

Svaka FullBusiness web stranica omogućuje korisniku direktnu komunikaciju sa svojim posjetiteljima i kupcima, u realnom vremenu. Korisnik tako može podići razinu svoje usluge, stavljajući se na raspolaganje posjetiteljima FullBusiness web stranice za dogovore oko narudžbi, upite o proizvodima, podršku nakon prodaje i sl.

Karakteristike:

 1. FullBusiness sustav za online komunikaciju se sastoji od:

  1. - chat sustava;

   1. - razgovora s posjetiteljima web stranice;

   2. - pružanja podrške pri online kupovini;

   3. - posjetitelji i kupci vide kad je podrška online;

   4. - ukoliko primatelj poruke nije online, obavijest o poruci dobiva e-mailom;

   5. - direktne komunikacije s ostalim FullBusiness korisnicima;

  2. - sustava poruka;

  3. - dopisivanje i dijeljenje datoteka između FullBusiness korisnika;

  4. - mogućnosti slanja poruka većem broju korisnika odjednom.

2.8. Podrška za korištenje platforme kroz uslugu Moj Asistent

Korisnicima je na raspolaganju osobni asistent za sve informacije vezane uz korištenje usluga FullBusinessa. Usluga Moj Asistent je dostupna putem e-mail-a, kroz sučelje portala FullBusiness, te telefonom (po cijeni razgovora unutar fiksne mreže), radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati. Vikendom i praznikom usluga Moj Asistent nije dostupna.

 

3. PRUŽANJE USLUGA KORISNICIMA

3.1. Registracija i odgovornost korisnika

U smislu odredbi ovih Općih uvjeta, kao registrirani korisnik može se registrirati korisnik koji je sklopio s trgovačkim društva Herus d.o.o. odgovarajući ugovor o korištenju usluga, uredno popunio elektronički obrazac za registraciju prilikom početne prijave u sustav FullBusiness ili potpisao zahtjev kojim se traži aktivacija usluga ( svi načini registracije korisnika u tekstu su navedeni kao “ugovor“).

Isprava kojom se korisnik registrira između ostalog sadrži podatke o njemu, uključujući osobni identifikacijski broj (OIB), adresu za dostavljanje obavijesti i računa za pružene usluge, podatke o ugovorenim uslugama, odnosno tarifnom paketu ili modelu i dodatnim ugovorenim uslugama, naziv ugovorenog tarifnog paketa ili modela, eventualni rok trajanja ugovora i druge podatke, a posebno one koji su propisani zakonskim i podzakonskim propisima, posebno onim koji uređuju područje elektroničkih komunikacija.

Prava i obveze koje davatelj usluga i korisnik preuzimaju počinju teći danom sklapanja ugovora, odnosno podnošenja zahtjeva.

Osoba koja želi sklopiti ugovor glede pružanja usluga Fullbusinessa dužna je pružiti uvid u izvornike isprava nužnih za identifikaciju, predati preslike tih isprava, te dokazati ovlaštenje za sklapanje ugovora, dok u protivnom davatelj usluga ima pravo odbiti pružanja usluga, te davanje ikakvih informacija o pojedinom korisniku.

Svaki registrirani korisnik odlučuje kojim će svojim djelatniku dodijeliti pravo registracije na FullBusinessu i korištenja usluga, te koji će biti opseg njihovih ovlaštenja i obveza. U smislu odredbi ovih Općih uvjeta, djelatnikom se smatra svaki radnik (djelatnik, zaposlenik i sl.) bilo kojeg registriranog korisnika kojem je njegov registrirani korisnik omogućio registraciju, pristup i korištenje FullBusinessa u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

Kako bi se registrirao, svaki korisnik i njegov djelatnik je dužan upoznati se s ovim Općim uvjetima, uključujući ova pravila o registraciji, provesti postupak registracije, unijeti točne, potpune i istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku. Registracijom svaki korisnik dobiva pravo korištenja vlastitog korisničkog profila. Nije dopušteno korištenje neprikladnog korisničkog imena, osobito uvredljivog ili vulgarnog imena ili izraza. Takva korisnička imena, odnosno profili bit će brisani bez prethodne obavijesti.

Herus d.o.o. ne snosi odgovornost za zaštitu i čuvanje lozinki, te za sigurnost korisničkih profila, kako registriranih korisnika, tako i njihovih odgovarajućih djelatnika, nego je to isključivo odgovornost i obveza Registriranih korisnika.

Registracija korisnika je moguća isključivo uz bezuvjetni prihvat ovih Općih uvjeta i pristanak za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u skladu s važećim pravnim propisima i odredbama ovih Općih uvjeta. Registrirani korisnici izjavljuju i jamče Herus d.o.o. da će prije dodjeljivanja prava registracije na FullBusinessu svojim zaposlenicima osigurati njihovu valjanu privolu za prikupljanje, obradu i korištenje njihovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta o zaštiti privatnosti.

Svaki korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom profilu, te prima na znanje kako će snositi odgovornost za eventualnu štetu koju svojom krivnjom sam prouzroči i/ili pretrpi, odnosno prouzroče i/ili pretrpe drugi korisnici i/ili treće osobe, a u vezi s neovlaštenim pristupom i/ili korištenjem, odnosno nekom drugom zlouporabom njegova korisničkog profila. Korisnik je dužan odmah obavijestiti društvo Herus d.o.o. u slučaju neovlaštenog pristupa i/ili korištenja, odnosno neke druge zlouporabe njegova korisničkog profila. Prestankom registracije ne prestaje odgovornost korisnika za eventualne povrede koje je počinio i/ili štetu koju je prouzrokovao za vrijeme važenja njegove registracije.

Bez obzira na načelnu osobnu odgovornost korisnika prema odredbama prethodnog stavka ovih Općih uvjeta, svaki registrirani korisnik izravno odgovara Herus d.o.o., kako za svoje ponašanje, tako i za ponašanje svojih zaposlenika prilikom korištenja Usluga, te se obvezuje zaštititi Herus d.o.o. od svih eventualnih potraživanja ili drugih zahtjeva koje bi eventualno postavili prema Herus d.o.o., odnosno sudskih ili drugih postupaka pred nadležnim državnim tijelima koje bi protiv Herus d.o.o. mogli pokrenuti njegovi zaposlenici ili pak drugi korisnici ili treće osobe, a u svezi (ne)registracije na FullBusinessu i/ili (ne)korištenja Usluga od strane registriranog korisnika i/ili njegovih djelatnika, uključujući potraživanja, zahtjeve, odnosno postupke zbog povrede važećih pravnih propisa ili odredbi ovih Općih uvjeta, te se obvezuje nadoknaditi Herus d.o.o. svu u vezi s time pretrpljenu štetu i sve eventualne troškove, uključujući troškove pravnog zastupanja (npr. odvjetničke i sudske troškove).

Prilikom registracije korisnici su suglasni s odredbama Općih uvjeta, te time izražavaju svoj pristanak za primanje priopćenja, obavijesti, oglasa, poruka i drugih komunikacija, bez obzira na njihovu narav (normativnu, informativnu, komercijalnu, itd.), namijenjenih korisnicima FullBusinessa, a posebno u svezi administriranja ili njihova korištenja Usluga, a upućenih od strane Herus d.o.o., drugih korisnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih osoba koje Herus d.o.o. imenuje, angažira ili ovlasti.

Svi korisnici snose vlastitu odgovornost za vlastito korištenje, kao i za eventualne povrede i/ili zlouporabe važećih pravnih propisa, odredbi ovih Općih uvjeta, prava Herus d.o.o., njegovih partnera ili suradnika, korisnika ili trećih osoba, usluga, interaktivnih sadržaja, linkova, zaštićenih sadržaja ili zabranjenih sadržaja i/ili eventualnih drugih materijala, usluga, funkcionalnosti ili informacija, pojedinih korisničkih profila, kao i FullBusinessa u cjelini.

Budući da je korištenje Usluga namijenjeno prvenstvo za promidžbene, (ne)komercijalne i druge potrebe registriranih korisnika, te se načelno smatra da se korištenje Usluga od njegovih djelatnika pruža i vrši u korist njihovih odgovarajućih registriranih korisnika, u skladu s važećim pravnim propisima, registrirani korisnici također snose odgovornost za korištenje i sve eventualne gore nabrojene i/ili druge povrede i/ili zlouporabe učinjene od strane njihovih djelatnika.

Ako korisnik podnese zahtjev za promjenom podataka o korisniku ili za prijenos ugovora davatelj usluga će prenijeti ugovor odnosno izmijeniti podatke o korisniku samo ako je korisnik podmirio sva svoja dugovanja prema davatelj usluga, te sva ostala potraživanja koja su dospjela do trenutka kad davatelj usluga zaprimi navedeni zahtjev. U suprotnom, korisnik usluga dužan je podmiriti sve nastale troškove.

 

3.2. Odbijanje zahtjeva za sklapanja ugovora

Davatelj usluga ima pravo odbiti Zahtjev u sljedećim slučajevima:

 • ako Zahtjev nije uredno ispunjen i ako podnositelj Zahtjeva ne pruži dokaz o identitetu, te sve podatke i/ili dokumente potrebne za sklapanje ugovora sukladno ovim Općim uvjetima;

 • ako je podnositelj Zahtjeva maloljetna osoba ili osoba ograničene poslovne sposobnosti ili bez poslovne sposobnosti, a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika ili ima nedostataka u ovlaštenju ili pravu na zastupanje;

 • ako postoji sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnositelja Zahtjeva i njegovoj platežnoj sposobnosti netočni ili neistiniti;

 • ako je protiv podnositelja Zahtjeva pokrenut stečajni ili neki sličan postupak odnosno ako postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen ili ako, prema razumnoj procjeni davatelja usluga, neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmirivati svoja dugovanja za pružene usluge, a ne dostavi odgovarajuće osiguranje plaćanja;

 • ako u trenutku podnošenja Zahtjeva podnositelj Zahtjeva ima dospjela nepodmirena dugovanja prema trgovačkom društvu Hrvatski telekom d.d., trgovačkom društvu Herus d.o.o. ili trgovačkom društvu Herus d.o.o., a ne pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje;

 • ako postoji sumnja da podnositelj Zahtjeva zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati neku od usluga ili ako omogućava trećoj osobi zlouporabu tih usluga ili ako je podnositelj Zahtjeva zatajio, odnosno nije prijavio zlouporabu tih usluga od strane trećih osoba (uključujući, ali bez ograničenja, povredu prava intelektualnog vlasništva);

 • ako postoji sumnja da podnositelj Zahtjeva pruža ili ima namjeru pružati elektroničke i komunikacijske usluge bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela, odnosno bez posebnog ugovora koji se u tu svrhu sklapa s davateljem usluga;

 • u ostalim slučajevima kada davatelj usluga odluči da bi to bilo suprotno zakonskim i podzakonskim propisima, te javnom moralu.

 

3.3. Trajanje ugovornog odnosa

Korisnički ugovor zasniva se na neodređeno vrijeme.

Za vrijeme trajanja korisničkog ugovora korisnik se ima pravo koristiti ugovorenim FullBusiness uslugama sukladno ugovorenom sadržaju. Po raskidu ugovora ili eventualnom isteku istog davatelj usluga ima pravo ukloniti profil korisnika zajedno sa svim sadržajem, te zadržava pravo na korištenje prethodno postavljenog sadržaja od strane korisnika.

3.4. Prestanak ugovora

Ugovor između korisnika i davatelja usluga prestaje po Zakonom propisanim razlozima, a posebno raskidom, smrću korisnika koji je fizička osoba, smrču ili prestankom korisnika koji je obrtnik ili slobodno zanimanje, prestankom postojanja korisnika koji je pravna osoba, na temelju pravomoćne odluke suda, odnosno drugih nadležnih tijela, te na temelju drugih propisa. Davatelj usluga ima pravo raskinuti ugovor i u svim slučajevima propisanim zakonima, ostalim važećim propisima, zbog kršenja ovih Općih uvjeta, te iz razloga propisanih za odbijanje Zahtjeva za korištenje usluga FullBusinessa iz ovih Općih uvjeta


3.4.1. Jednostrani raskid od strane davatelja usluga

Davatelj usluga može jednostrano raskinuti ugovora:

- ako korisnik u roku od 15 dana od dana dospijeća računa na plati račun za pruženu uslugu;

- ako korisnik u roku od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja ne pruži dokaze o prestanku razloga za privremeno isključenje, odnosno ako u roku od trideset (30) dana od dana privremenog isključenja davatelj usluga ne utvrdi da su prestali razlozi za privremeno isključenje;

- ako je adresa korisnika za dostavu računa i obavijesti na području Republike Hrvatske nepoznata;

- ako davatelj usluga naknadno utvrdi da su osobni podaci korisnika usluga neistiniti ili nepotpuni, a korisnik usluga te podatke ne ispravi u roku od trideset (30) dana nakon primitka obavijesti od davatelj usluga.

- ako korisnik usluga obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i ostalih važećih propisa u Republici Hrvatskoj, a posebno u slučajevima zlouporabe usluga.

- ako nadležno tijelo utvrdi krivnju korisnika usluga za namjerno uznemiravanje drugih korisnika usluga, ometanje i/ili onemogućivanje korištenja usluga drugim korisnicima usluga;

- ako su kod pojedinog korisnika dva ili više puta nastali razlozi za privremeno ograničenje usluga;

- u ostalim slučajevima propisanim zakonima te ostalim važećim propisima.

3.4.2. Jednostrani raskid od strane korisnika

Korisnik može raskinuti ugovor u svakom trenutku.

Ako je korisnik registriran manje od 1 godine, kao uvjet za raskid, dužan je platiti iznos vrijednosti 12-to mjesečnog korištenja usluge osnovnog paketa umanjen za iznos prethodno uplaćenih mjesečnih naknada. Ovom uplatom se davatelju usluga pokrivaju troškovi vezeni za nastanak, korištenje i održavanje korisničkog profila.

Ugovor se raskida na prodajnom mjestu Hrvatskog telekoma d.d. ovlaštenog za prodaju FullBusiness usluga ili izravno kod ovlaštenih djelatnika trgovačkog društva Herus d.o.o., tako da ovlaštena osoba koja predstavlja korisnika predoči svoje ovlaštenje uz osobnu identifikaciju, te potpiše, a poslovni korisnik i ovjeri pečatom, obrazac predviđen za raskidanje ugovora.

3.5. Cijene i uvjeti plaćanja FullBusiness usluga

Iznosi mjesečnih naknada i cijene usluga kao i sve ostale naknade koje se naplaćuju u skladu s ovim Općim uvjetima utvrđene su važećim Cjenikom.

Davatelj usluga je ovlašten mijenjati cijene, te se obvezuje objaviti ih i učiniti dostupnima svojim korisnicima u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Davatelj usluga može uvesti, promijeniti ili ukinuti pojedine posebne ponude, odnosno tarifne pakete i modele, te pojedine dodatne usluge, odnosno uvjete za njihovo korištenje, uključivo, ali ne ograničavajući se na sljedeće načine: uz prethodnu pisanu obavijest korisniku usluga (npr. uz račun), kao i putem sredstava javnog priopćavanja, putem FullBusinessa, te na druge odgovarajuće načine (SMS, elektronička pošta i sl.).

Davatelj usluga će korisniku ispostavljati račun sukladno ugovorenom načinu plaćanja, bilo da je ugovoreno jednokratno plaćanje ili u obrocima. Korisnik je obvezan podmiriti račun do datuma dospijeća naznačenog na računu. Troškove platnog prometa koji mogu nastati u vezi s plaćanjem računa u potpunosti snosi korisnik. Korisnik je obvezan platiti ukupan iznos dugovanja nastalog za vrijeme pružanja usluga.

Korisniku može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa u elektroničkom obliku, u skladu s posebnim propisima. Na zahtjev korisnika biti će mu izdati račun i u drugom obliku, prilagođenom slijepim i slabovidnim osobama. Davatelj usluga će na zahtjev korisnika, bez naknade pružiti podroban ispis računa u pisanom ili elektroničkom obliku za razdoblje unatrag godinu dana.

Ako s obzirom na platežnu sposobnost korisnika, njegovo dosadašnje ponašanje u plaćanju, prosječno korištenje usluge i sl., davatelj usluga utvrdi da postoji sumnja da korisnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluge, davatelj usluga ima pravo zatražiti od korisnika tijekom svakoga obračunskog razdoblja plaćanje cijelog iznosa koji je nastao zbog korištenja usluga u razdoblju od prethodnog računa do dana naznačenog u zahtjevu i zatražiti od korisnika odgovarajuće osiguranje plaćanja (npr. uplatu pologa, bankovnu garanciju). Ako korisnik ne udovolji prethodno navedenom zahtjevu davatelj usluga može protekom dana naznačenog u tom zahtjevu privremeno ili trajno ograničiti korištenje usluga FullBusinessa.

Nastavno svemu rečenom, izričito se naglašava kako trgovačko društvo Herus d.o.o. nema pravo na retroaktivne izmijene korisničkih naknada i cijena usluga, što znači da se visina ugovorene naknade korisniku ne može mijenjati tijekom trajanja ugovorne obveze bez njegove suglasnosti. Sve eventualne marketinške akcije, izvanredni i vremenskim rokovima ograničeni popusti, bonusi i bilo kakve druge pogodnosti biti će pravovremeno objavljene.

3.6. Plaćanje FullBusiness usluga

Korisnici, koji to postaju putem internet registracije, 12-to mjesečno korištenje usluga FullBusinessa dužni su platiti jednokratno nakon isteka besplatnog testnog perioda, ako se odluče na daljnje korištenje tih usluga.

Korisnici koji to postanu putem izravne prodaje mogu birati način plaćanja između jednokratne uplate za 12-to mjesečno korištenje usluga FullBusinessa ili obročno plaćanje u vidu mjesečnih obroka.

Hrvatski telekom d.d. ima pravo u ime i za račun trgovačkog društva Herus d.o.o. od korisnika naplaćivati cijene pruženih usluga, te cijene naplaćivati i prisilnim putem. Kada korisnik cijenu podmiri Hrvatskom telekomu d.d. ta činjenica ima jednake pravne učinke kao da je usluga plaćena izravno davatelju usluga.

Korisnicima, koji odaberu plaćanje u mjesečnim obrocima, od strane Hrvatskog telekoma d.d. biti će ispostavljani računi za pružene usluge, zajedno s računom za druge usluge koje pruža Hrvatski telekom d.d., ako korisnik koristi i te usluga.

Korisnik usluge FullBusinessa može plaćati:

 1. - uplatnicom - korisnik dobiva podatke za plaćanje (uplatnica) i profil se aktivira po potvrdi uplate;

- trajnim nalogom.

Podaci o svakom novom korisniku se šalju billing sustavu Hrvatskog telekoma d.d..

Nakon potpisivanja ugovora, u maksimalnom roku od 30 dana aktivira se korisnikov FullBusiness profil. Nakon aktivacije, korisnik svoje podatke dobiva na e-mail definiran kod potpisivanja ugovora

 

3.7. Kanali prodaje i varijacije ponuda ovisno o kanalu prodaje

3.7.1. Internet prodaja

Primarni kanal prodaje FullBusinessa, kao SaaS (software as a service) proizvoda, je Internet, odnosno prodaja korisnicima koji ga pronađu putem organskih rezultata pretrage na tražilicama ili nekim oblikom online marketinga. Internet korisnicima pruža se mogućnost brze i jednostavne registracije, uz besplatan testni period od 30 dana, bez ugovora i korištenja kreditne kartice. Probni period bez plaćanja i ugovora omogućava voditeljima  IT i marketing odjela korisnika testiranje servisa, bez potrebe za odobrenjem za potpis ugovora od nadređenih. Tijekom probnog perioda, korisnika se potiče na korištenje i kreiranje sadržaja ciljanim e-mailovima, uz osobnog asistenta na raspolaganju za online pomoć.

Po isteku besplatnog probnog perioda, korisnik može odustati od ugovora ili se, u bilo kojem roku, odlučiti za neku drugu ponuđenu mogućnost plaćanja usluga.

Korisnik može samo jednom iskoristiti mogućnost besplatnog testnog perioda.

3.7.2. Izravna prodaja

Uz navedenu vrstu prodaje korisnicima će biti omogućena kupnja usluga FullBusinessa izravno od trgovačkog društva Herus d.o.o. ili putem prodajnih partnera. Prodajni partner je u prvom redu Hrvatski telekom d.d. s kojim je trgovačko društvo Herus d.o.o. postiglo sporazum o suradnji glede prodaje usluga koje nudi FullBusiness. Na prodajnim mjestima Hrvatskog telekoma d.d. je omogućeno informiranje, aktiviranje, promjena, raskid, te svi ostali elementi koji su korisniku bitni za aktivaciju i korištenje usluga koje pruža FullBusiness.

Hrvatski telekom d.d. je ovlašten korisnicima nuditi sve usluge koje pruža FullBusiness, sklapati ugovore o korištenju usluga, vršiti raskide tih ugovora, te naplaćivati korištenje usluga.

 

4. KORIŠTENJE FULLBUSINESS USLUGA

4.1. Ovlaštenja i zabrane korisnicima

Dopušteno je korištenje FullBusinessa i dostupnih usluga isključivo u vlastite svrhe korisnika.

Nije dopušteno (u daljnjem tekstu: Nedopušteno postupanje):

 1. korištenje FullBusinessa ili usluga na način kojim bi se mogla prouzročiti šteta Herus d.o.o., drugom korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi;

 2. objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje Zabranjenih sadržaja;

 3. objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje sadržaja za koje korisnik zna ili ima opravdani razlog vjerovati da su neistiniti ili lažni, a njihovo bi korištenje moglo prouzročiti štetu Herus d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama;

 4. lažno predstavljanje sa svrhom prijevare ili obmanjivanja Herus d.o.o., drugih korisnika ili trećih osoba;

 5. Objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje Herus d.o.o., korisnicima ili trećim osobama neželjenih priopćenja ili drugih sadržaja, komercijalne ili maliciozne naravi, bez prethodnog zahtjeva ili pristanka, posebno uključujući priopćenja, odnosno druge sadržaje istovjetne ili slične naravi;

 6. namjerno objavljivanje, učitavanje (engl. upload), razmjena ili slanje sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, programe koji mogu imati za posljedicu ometanje ili sprječavanje urednog rada FullBusinessa, odnosno povredu ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne ili druge opreme u vlasništvu Herus d.o.o., korisnika ili trećih osoba;

 7. neovlašteno prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka korisnika FullBusinessa ili trećih osoba.

Korisnici ili treće osobe koji neće postupati u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta o Nedopuštenim postupanjima ili Zabranjenim sadržajima snosit će posljedice propisane zakonom, a posebno odgovornost za eventualnu štetu koju su takvim postupanjem prouzročili Herus d.o.o., drugim korisnicima i/ili trećim osobama.

Pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da možemo ukinuti korisnički profil korisnika zbog njegova Nedopuštenog postupanja ili drugog protupravnog postupanja, ili druge povrede ovih Općih uvjeta za koju ocijenimo da je osobito teška, i to bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe.

Slijedom gore navedenog, trgovačko društvo Herus d.o.o., ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena Nedopuštenim postupanjem ili pak ukidanjem korisničkog profila u skladu s odredbom prethodnog stavka bilo samom tom korisniku, bilo drugim korisnicima, bilo trećim osobama.

4.2. Sadržaji na FullBusiness poslovnoj platformi

Registriranim je korisnicima omogućeno korištenje svih usluga dostupnih putem FullBusinessa, a koriste usluge koje sami korisnici odaberu prilikom sklapanja ugovora.

Korisnici su dužni upoznati zaposlenike koje su ovlastili za korištenje svojim profilom na FullBusinessu na prava, obveze, uvjeti i ograničenja u svezi korištenja FullBusinessa.

FullBusiness sadrži usluge koje omogućava sam davatelj usluga, trgovačko društvo Herus d.o.o.., kao i usluge korisnika, te Herusovih partnera, suradnika ili drugih osoba.

Herus d.o.o. će uložit maksimalne napore kako bi osigurali stalnu dostupnost FullBusinessa, odnosno stalni i neometani pristup uslugama, u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, te eventualnim posebnim odredbama koje se primjenjuju na korištenje pojedinih usluga ili zasebnih internetskih stranica u sklopu FullBusinessa.

4.2.1. Zabranjeni sadržaji i odgovornost

Zabranjeno je objavljivanje, slanje, učitavanje (engl. upload) ili razmjena sadržaja kojima se povrjeđuju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji povrjeđuju prava intelektualnog i autorskog vlasništva, kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se povrjeđuje pravo osobnosti drugih korisnika ili trećih osoba, kao i drugih sadržaja kojima se može prouzročiti šteta Herus d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama (u daljnjem tekstu: Zabranjeni sadržaji). Trgovačko društvo Herus d.o.o. nije odgovorno za isticanje navedenih sadržaja na FullBusinessu, a koje sadržaje je dobilo od korisnika FullBusinessa i na njihov zahtjev ih objavilo na FullBusinessu. Trgovačko društvo Herus d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu povredu autorskih prava i / ili prava intelektualnog vlasništva prema trećima. Svi sadržaji, u bilo kojem obliku, koji se nalaze na FullBusinessu odobreni su od strane korisnika FullBusinessa, te trgovačko društvo Herus d.o.o. u dobroj namjeri presumira kako su isti u vlasništvu korisnika FullBusinessa.

Trgovačko društvo Herus d.o.o. zadržava pravo djelomično ili potpuno ograničiti korištenje usluga FullBusinessa korisnicima koji povrijede odredbe Općih Uvjeta.

4.3. Promidžba i oglašavanje na FullBusinessu

U sklopu svojih korisničkih profila registrirani korisnici mogu, između ostaloga, nuditi vlastite proizvode i/ili usluge, objavljivati (ne)komercijalne i/ili promotivne ponude, oglase i druge marketinške, promidžbene i/ili oglasne sadržaje. Korisnici su dužni vršiti oglašavanje u skladu s važećim pravnim propisima, te snose vlastitu odgovornost za sadržaj i pravovaljanost vlastitog oglašavanja. Korisnici su dužni oglasne sadržaje uvijek posebno obilježiti kao takve. Objavljivanje oglasnih sadržaja korisnika na FullBusinessu ne znači da Herus d.o.o. potvrđuje, odobrava, preporučuje, promiče ili na drugi način podržava korisnike, njihove proizvode ili usluge, odnosno sadržaj njihova oglašavanja.

Herus d.o.o. nije uključen u odnose koje korisnici ili treće osobe eventualno uspostave s korisnicima u svezi njihovih reklamnih sadržaja dostupnih putem FullBusinessa. Prava i obveze iz takvih odnosa uredit će međusobno odgovarajući korisnik i njegov (potencijalni) klijent. Također, sve primjedbe i obavijesti u svezi oglašavanja treba prvenstveno uputiti izravno korisniku.

Budući da ne vrši kontrolu niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem oglašavanja, Herus d.o.o. ne jamči za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost. Međutim, Herus d.o.o. će uložiti razumne napore da oglašavanje koje se vrši putem FullBusinessa ne sadrži Zabranjene sadržaje. Stoga, Herus d.o.o. pridržava pravo, ali ne preuzima obvezu, da može ukloniti pojedini oglasni sadržaj, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni, na zahtjev oglašivača ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Općih uvjeta.

Herus d.o.o. se obvezuje ukloniti oglasni sadržaj koji sadrži ili predstavlja Zabranjeni sadržaj po primitku odgovarajuće obavijesti na adresu za kontakt objavljenu na FullBusinessu.

Slijedom gore navedenog, Herus d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena u vezi s objavljivanjem ili uklanjanjem bilo kojeg oglasa, odnosno pouzdanjem u njegov sadržaj.

Odredbe o oglašavanju korisnika sadržane u ovom članku na odgovarajući se način primjenjuju na eventualno oglašavanje Herus-ovih dobavljača, partnera, suradnika i/ili trećih osoba u sklopu FullBusinessa.

4.4. Linkovi na druge internetske stranice

FullBusiness može sadržavati linkove na druge Herus-ove internetske stranice, kao i na internetske stranice trećih osoba (dalje u tekstu: Linkovi). Linkove će se posebno obilježiti uvijek kad to omogućava način njihove objave, odnosno uporabe. Objavljivanje Linkova na FullBusinessu ne znači da se potvrđuje, odobrava, preporuča, promiče ili na drugi način podržava na njima dostupnu informaciju, navod ili činjenicu, izraženi stav, mišljenje ili zaključak. Ne vrši se kontrola niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem Linkova, te se stoga ne jamči za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost.

Sve primjedbe i obavijesti u svezi Linkova, treba uputiti na ovdje dostupnu adresu za kontakt. Po primitku odgovarajuće obavijesti i izvršenoj procijeni, davatelj usluga može ukloniti Link koji sadrži ili upućuje na Zabranjeni sadržaj. Nadalje, pridržava se pravo, ali ne preuzima obveza, ukloniti pojedini Link, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Općih uvjeta.

Slijedom gore navedenog, trgovačko društvo Herus d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena u vezi s objavljivanjem, uklanjanjem ili korištenjem bilo kojeg Linka, odnosno pouzdanjem u bilo koji sadržaj dostupan putem Linka.

 

5. OPĆI UVJETI PRODAJE PUTEM FULLBUSINESSA – WEBSHOP

5.1. Općenito

Trgovačko društvo Herus d.o.o. daje mogućnost korisnicima da putem Online trgovine – WebShop-a prodaju i kupuju robu i usluge.

Korisnik ima pravo prodavati i kupovati artikle na stranicama FullBusiness WebShopa sukladno propisima koji uređuju odnose kupoprodaje, zaštite potrošača, te ostalim propisima koji se primjenjuju kod konkretne stvari.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja preko FullBusinessa i u njemu sadržanog modula naziva WebShop kupi neku od ponuđenih usluga i/ili proizvoda.

Trgovačko društvo Herus d.o.o je posrednik u kupoprodaji koji putem internet platforma naziva FullBusiness, omogućava kupoprodaju usluga i proizvoda između prodavatelja i kupca, ali sam odnos kupoprodaje se odvija isključivo između kupca i prodavatelja.

Prodavatelj je dužan pri objavljivanju roba i usluga u WebShopu s pažnjom dobrog gospodarstvenika pružiti opis i karakteristike dobara koje nudi, istaknuti jamstvo i cijenu.

Trgovačko društvo Herus d.o.o. nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Herus d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na ovim internet stranicama, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovaran za povremeno nefunkcioniranje stranica ili njihovih dijelova. Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda. Ukoliko dobavljiv proizvod značajno odstupa od proizvoda traženih karakteristika, a Herus d.o.o. ima saznanje o tome, Herus d.o.o. će bez odgađanja obavijestiti korisnika o nevaljanosti predmetnog proizvoda, te isti proizvod promptno ukloniti sa internet stranice.

5.2. WebShop prodaja

Svaki registrirani korisnik može prodavati artikle iz ponude prikazane na svojim korisničkim stranicama unutar FullBusinessa.

Korisnik se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. U slučaju nemogućnosti isporuke, korisnik je obvezan kontaktirati kupca i predložiti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda, dok će ostali dostupni proizvodi biti isporučeni. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, a kojem slučaju nije moguća isporuka zamjenskog proizvoda, ili od strane kupca nije prihvaćen novi rok za isporuku naručenog proizvoda, korisnik je obvezan u roku od 24 sata izvršiti povrat sredstava na račun kupca.

5.3. Naručivanje

Posredovanjem Herus d.o.o. Kupac ima pravo preko FullBusiness-a kupovati sve proizvode koji su u trenutku kupnje oglašeni na internetskim stranicama.

Korisnik isticanjem pojedinih roba i usluga daje mogućnost trećim osobama za kupnju istih. Odabirom proizvoda i njihovim naručivanjem putem FullBusiness usluge WebShop kupac naručuje robu i usluge, te ne taj način započinje postupak kupoprodaje.

5.4. Cijene proizvoda i usluga koji se nude na WebShopu

Sve navedene cijene izražene su u Hrvatskim kunama i sadrže obračunatu zakonski propisanu stopu PDV-a. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj korisničkoj stranici ili do isteka zaliha.

Korisnik ima pravo cijenu formirati na način u kojemu troškovi dostave mogu i ne moraju biti uračunati u cijenu, ali to mora jasno istaknuti na internet stranici. Troškovi dostave se ne uvećavaju ukoliko se narudžba isporučuje u nekoliko navrata, ali se mogu uvećati za dodatne troškove koji mogu nastati prilikom dostave, a prema uvjetima dostavne službe koja vrši tu uslugu.

Prodavač ima pravo cijenu formirati na način u kojemu troškovi dostave mogu i ne moraju biti uračunati u cijenu, ali to mora jasno istaknuti na internet stranici. Troškovi dostave za kupca/e se ne mogu uvećavati u odnosu na one koji su u vrijeme kupnje bili istaknuti na internetskim stranicama.

5.5. Jamstva, reklamacije i servis

Svim proizvodima ponuđenim na stranicama Online trgovine unutar FullBusiness korisnik je dužan pribaviti jamstvom proizvođača ili isto dati sam. Jamstvene uvjete na proizvode je odredio proizvođač ili prodavač, te ih u takvom sadržaju korisnik prenosi kupcu.

Korisnik ima obvezu, da sve proizvode, prije predaje dostavnoj službi detaljno pregleda i isporuči u ispravnom stanju. Ukoliko prilikom preuzimanja kupac primijeti oštećenja nastala u transportu, dužan je odmah kontaktirati djelatnike prodavatelja, te prijaviti oštećenje telefonski ili e-mailom. U tom slučaju kupac može tražiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za nastale troškove ili zamjeniti za ispravni proizvod.

U ostalim slučajevima, reklamacije na naručenu robu riješavaju se u okviru jamstvenog roka i pod uvjetima jamstva za taj proizvod, gdje kupac direktno kontaktira Korisnika na način koji je najprikladniji (putem telefona, e-maila, osobno).

Korisnik osigurava servis i dijelove sukladno zakonskim propisima RH.

5.6. Dostava

Dostava naručenih i plaćenih proizvoda odvija se putem dostavne službe, a u roku koji sam korisnik definira na svojim stranicama unutar FullBusiness. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.

Trgovačko društvo Herus d.o.o. ne odgovara za dostavu naručenih roba, kao ni za njihove pravne i materijalne nedostatke, već je odgovornost isključivo na korisniku koji nudi pojedinu robu.

5.7. Načini plaćanja

Naručene proizvode kupac može platiti putem uplatnice ili virmana, te pouzećem.

Nakon primitka uplate prodavatelj je dužan, u najkraćem roku, dostaviti kupljeni proizvod ili pružiti naručenu uslugu.

Kad kupac naruči proizvod ili uslugu na njegovu e-mail adresu biti će poslana potvrda i podaci o autorizaciji transakcije.

Korisnik kupcu mora dostaviti račun na iznos kupoprodajne cijene, dok je umanjenje kupoprodajne cijene koju korisnik dobiva isključivo obveznopravni odnos između korisnika i Herus d.o.o., ugovoren i prihvaćen ovim uvjetima.

Svi kupci imati će mogućnost da putem FullBusinessa daju pohvale ili kritike prodavatelju odnosno kupljenoj robi ili pruženoj usluzi.

5.7.1. Plaćanje putem uplatnice, virmana ili pouzećem

Pri ovoj vrsti plaćanja trgovačko društvo Herus d.o.o. nema nikakvu ulogu, već se plaćanje vrši izravno s kupca na prodavatelj.

Prodavatelj je dužan odmah po primljenoj uplati kupoprodajne cijene isporučiti naručenu robu ili pružiti naručenu uslugu.

Plaćanje pouzećem moguće je ako korisnik, kao prodavatelj, nudi tu opciju plaćanja.

5.8. Komunikacija

Na korisnikovu e-mail adresu i administraciji korisničkog profila automatski se šalju obavijesti nakon obavljenih aktivnosti (potvrda o registraciji, obavijest o narudžbi, itd.). Dužnost je korisnika dati ispravne podatke o važećoj e-mail adresi, kao i konstanta provjera iste, a u svrhu poštivanja Općih uvjeta.

Sve primjedbe ili prijedloge vezane uz samu funkcionalnost Online trgovine, svaki korisnik slobodno može poslati koristeći ponuđeni kontakt: onlinetrgovina@fullbusiness.com.

Za materijalne i pravne nedostatke samih proizvoda ili usluga kupac se mora obratiti izravno prodavatelju.

5.9. Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobne podatke koje daje korisnik ili kupac dobrovoljno će se pohraniti u evidenciji FullBusinassa. Osobne podatke prikuplja se i koristimo u svrhu obrade narudžbe, slanje promotivnih materijala, za unapređenje odnosa sa registriranim korisnicima, te radi provjere i autorizacije prilikom prodaje. Registracijom na internet stranicama FullBusinessa daje se suglasnost za obradu podataka u navedene svrhe. Registrirani korisnik je suglasan da mu se društvo Herus d.o.o. može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi. U svakom trenutku registrirani korisnik ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želi primati newslettere ili promocijske ponude dovoljna je pismena obavijest.

Unos osobnih podataka zaštićen je putem SSL enkripcije.


Herus d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima registriranih korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o registriranim korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovornih obveza, informiranje korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davanje registriranim korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o registriranim korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje djelatnosti. Svi djelatnici Herus d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti, te su ih njihovi poslodavci dužni na to upozoriti.

5.10. Akcijska prodaja

FullBusiness nudi funkcionalnost popusta, odnosno prodaje roba i usluga ispod redovite cijene. Kod ove funkcionalnosti korisnik odabire proizvode koji će biti posebno istaknuti u ovoj funkcionalnosti.

Svi registrirani FullBusiness korisnici, sukladno Općim uvjetima imaju pravo na promotivnu prodaju svojih proizvoda i usluga po promotivnim cijenama.

Na akcije se na određeni način primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta glede općih uvjeta prodaje.

5.11. Obveze korisnika – prodavatelja

Korisnici samostalno pohranjuju sve proizvode i usluge u WebShop, kao i promotivne ponude, te time potvrđuju da su upoznati, kao i da prihvaćaju sve odredbe ovih Općih Uvjeta.

 1. Korisnik je dužan prilikom pohranjivanja ponude u WebShop ostaviti svoj žiro račun na koji će se vršiti navedena transakcija.

 2. U cijene je uključen PDV.

 3. Početak promotivne ponude određuje korisnik kao i vremenski period trajanja promotivne ponude, što mora biti jasno navedeno u ponudi zajedno sa promotivnom cijenom, te punom cijenom proizvoda ili usluga.

 4. U vrijeme promotivne prodaje roba i usluga putem FullBusinessa, korisnik ne smije prodavati tu robu ili uslugu po cijeni nižoj od trenutne maloprodajne cijene usluge, odnosno korisnik ne smije provoditi akcijsku prodaju niti davati popust na maloprodajnu cijenu koja je predmet akcijske prodaje. U slučaju da korisnik postupi protivno, nema pravo na isplatu kupoprodajne cijene.

 5. Korisnik se obvezuje da na svojim internetskim stranicama, službenom cjeniku i drugim sredstvima informiranja koja koristi u vrijeme promotivne prodaje usluga svim potencijalnim kupcima omogućiti uvid u trenutnu maloprodajnu cijenu svojih usluga koje su istaknute na FullBusinessu.

 6. Ukoliko korisnik ne isporuči robu ili ne pruži usluge koje su predmet prodaje pravodobno, kvalitetno i sukladno ponudi objavljenoj na FullBusinessu, Herus d.o.o. ne snosi i ne može snositi nikakve pravne posljedice u odnosu, kako na korisnika, tako i na kupca. Dakle, u obveznopravnom odnosu kupoprodaje Herus d.o.o. je samo intermediator, koji na spomenutoj kupoprodaji nema nikakve financijske interese niti mu je cilj ostvarivanje bilo kakve dobiti, pa dobit i ne ostvaruje. Dakle, sve nesporazume, nejasnoće, nesuglasice, bilo kakve zahtjeve za povratom određenog iznosa novaca ili zahtjeve za naknadom štete kupac rješava direktno s prodavateljem i obrnuto, bez bilo kakve odgovornosti trgovačkog društva Herus d.o.o..

 7. Korisniku je zabranjena prodaja proizvoda i usluga, čija prodaja je zabranjena podzakonskim, zakonskim i ustavnim odredbama RH. U slučaju saznanja o takvoj kupoprodaji davatelj usluga će bez odlaganja onemogućiti daljnju kupoprodaju, te o istom obavijestiti nadležne institucije Republike Hrvatske.

5.12. Obveze davatelja usluga kod WebShopa

Prije početka oglašavanja promotivne prodaje usluga korisnika na FullBusinessu, korisnik je dužan omogućiti korisniku provjeru istinitosti (verifikaciju) svih podataka o korisniku i njegovim uslugama koje namjerava objaviti na internetskim stranicama FullBusinessa.

5.13. Obveze kupca

Svaki kupac koji putem usluge WebShopa kupuje robu ili usluge dužan je ostaviti istinite podatke nužne za provedbu kupoprodaje i uplate kupoprodajne cijene. Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu, te bez odlaganja preuzeti naručenu robu ili uslugu.

 

6. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, TE INTERAKTIVNI SADRŽAJI

6.1. Autorska prava

Usluge dostupne putem FullBusinessa u bilo kojem obliku, a posebno tekstovi, fotografije, slike, crteži, dijagrami, grafikoni, audio i video materijali, itd., mogu biti zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva u skladu s važećim pravnim propisima.

Svi korisnici snose vlastitu odgovornost za korištenje, kao i za eventualne povrede i/ili zlouporabe autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu usluga, uz dodatnu odgovornost registriranih korisnika za korištenje, povrede i/ili zlouporabe njihovih zaposlenik u skladu s važećim pravnim propisima i odredbama ovih Općih uvjeta.

Na FullBusinessu se nalaze imena fizičkih osoba, tvrtke pravnih osoba, nazivi proizvoda ili usluga, žigovi ((ne)registrirani robni i uslužni znakovi), zaštitni znakovi, logotipi, slike, grafički prikazi, te drugi sadržaji koji su predmet zaštite prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Zaštićeni sadržaji) čiji je nositelj Herus d.o.o., njegovi drugi korisnici i/ili treće osobe. Pristupom FullBusinessu ili korištenjem usluga, kao ni na bilo koji drugi način korisnik ne stječe nikakvu licencu, pravo korištenja, pravo iskorištavanja ili neko drugo pravo na Zaštićenim sadržajima, osim u mjeri i na način kako je to izričito određeno odredbama ovih Općim uvjeta ili odgovarajućeg posebnog ugovora.

Nije dopušteno bez prethodnog pisanog dopuštenja Herus d.o.o., odnosno drugog nositelja odgovarajućeg prava intelektualnog vlasništva, ukoliko je potrebno prema odredbama važećih pravnih propisa kojima se uređuje uporaba i zaštita takvih prava, u komercijalne svrhe:

 1. preuzimati (engl. download), reproducirati (umnožavati), kopirati, distribuirati, iznajmljivati, davati na korištenje, objavljivati, priopćavati neovlaštenim trećim osobama ili široj javnosti ili na bilo koji drugi način koristiti usluge i/ili Zaštićeni sadržaj;

 2. mijenjati, prilagođavati, prerađivati, prevoditi ili stvarati izvedena djela iz bilo koje usluge i/ili Zaštićeni sadržaj.

Ukoliko samostalno davatelj usluga otkrije ili od korisnika ili treće osobe primi obavijest ili zahtjev za uklanjanjem određene usluge, Linka, Zaštićenog sadržaja, Interaktivnog sadržaja ili pak Zabranjenog sadržaja dostupnog putem FullBusinessa, zbog povrede autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne, povrede prava osobnosti ili drugih prava korisnika ili trećih osoba, odnosno zbog druge povrede važećih pravnih propisa ili odredbi ovih Općih uvjeta, odmah će poduzeti sve potrebne mjere radi utvrđivanja osnovanosti takvog zahtjeva i otklanjanja eventualne povrede.

Posebno, ukoliko davatelj usluga samostalno otkrije, sazna ili primi odgovarajući zahtjev glede usluga, Linkova ili Zaštićenog sadržaja, spreman je surađivati s navodnim nositeljem odgovarajućeg prava intelektualnog vlasništva, odnosno podnositeljem zahtjeva, a nositelj prava, odnosno podnositelj zahtjeva pristaju surađivati u cilju utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja i poduzimanja mjera radi otklanjanja navodne povrede. Pridržava se pravo, ali ne preuzimamo obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomoćnog razrješenja eventualnog spora, davatelj usluga može ukloniti s FullBusinessa spornu uslugu, Link, Zaštićeni sadržaj ili neki drugi sporni sadržaj.

Ukoliko se pak odgovarajuća obavijest ili zahtjev odnose na interaktivni sadržaj, podnositelj, kao i korisnik koji je objavio, poslao, učitao (engl. upload) ili na drugi način učinio dostupnim putem FullBusinessa sporni interaktivni sadržaj, dužan je pružiti sve potrebne podatke i objašnjenja u svezi predmetnog zahtjeva, odnosno interaktivnog sadržaja. Ukoliko se utvrdi da je predmetni zahtjev osnovan (npr. na temelju pravomoćne sudske odluke ili valjane nagodbe), bez odgađanja će se ukloniti sporni interaktivni sadržaj s FullBusinessa. Također, pridržava se pravo, ali ne preuzima obvezu, da, prema vlastitoj procjeni, do pravomoćnog razrješenja predmetnog spora, ukloniti s FullBusinessa sporni interaktivni sadržaj, kao i ukinuti korisnički profil odgovarajućeg korisnika, i to bez najave ili posebnog obrazloženja.

6.2. Pružanje Interaktivnih sadržaja

FullBusiness sadrži pojedine internetske stranice i rubrike namijenjene interakciji sa ili između korisnika na način da im se omogućuje slanje, učitavanje (engl. upload), objavljivanje, razmjena, pristup ili uzajamno korištenje poslovnih i osobnih informacija, ponuda, natječaja, obavijesti, komentara, preporuka, mišljenja, stavova i eventualno drugih sadržaja, te na drugi način sudjelovanje u Uslugama (u daljnjem tekstu: Interaktivni sadržaji). Pristup pojedinim Interaktivnim sadržajima, odnosno njihovo pružanje ili korištenje može biti omogućeno isključivo registriranim korisnicima. Interaktivne sadržaje posebno će se obilježiti uvijek kad to omogućava način njihove objave, odnosno uporabe.

Objavljivanje Interaktivnih sadržaja na FullBusinessu ne znači da trgovačko društvo Herus d.o.o. potvrđuje, odobrava, preporuča, promiče ili na drugi način podržava u njima navedene informacije, navode ili činjenice, izražene stavove, mišljenja ili zaključke.

Pridržava se pravo nadzora nad Interaktivnim sadržajima, ukoliko je to moguće s obzirom na način njihove objave, odnosno uporabe. Međutim, trgovačko društvo Herus d.o.o. ne vrši kontrolu niti konzistentan nadzor nad svim Interaktivnim sadržajima, te stoga ne jamči za njihovu točnost, istinitost, podrijetlo, sadržaj ili dostupnost.

Slanjem, učitavanjem (engl. upload), omogućavanjem pristupa, razmjenom ili pružanjem na drugi način pojedinog vlastitog Interaktivnog sadržaja putem FullBusinessa korisnik ovlašćuje Herus d.o.o. da, prema vlastitoj procjeni, bez daljnjeg posebnog dopuštenja i bez plaćanja posebne autorske ili druge naknade, predmetni Interaktivni sadržaj objavi ili ne objavi na FullBusinessu, odnosno ukloni s FullBusinessa. Korisnik ima pravo zahtijevati da se prilikom objavljivanja njegovog Interaktivnog sadržaja navede ili ne navede njegovo ime i/ili prezime, naziv korisničkog profila ili drugi odgovarajući nadimak, te da se njegov objavljeni Interaktivni sadržaj ukloni u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.

Nadalje, korisnik ovlašćuje Herus d.o.o. i svakog drugog korisnika da, prema vlastitoj potrebi, bez daljnjeg posebnog dopuštenja i bez plaćanja posebne autorske ili druge naknade, koristi objavljeni na FullBusinessu Interaktivni sadržaju bilo koju svrhu, uključujući njegovo daljnje reproduciranje i distribuiranje drugim korisnicima ili trećim osobama u bilo kojem obliku (usmenom, pisanom ili elektronskom), te bilo kojim putem, sredstvom i na bilo koji način, u izvornom ili izmijenjenom obliku (skraćenom, dopunjenom, prevedenom na drugi jezik ili na drugi način uređenom, prilagođenom, odnosno prerađenom). Međutim, Herus d.o.o. ne snosi odgovornost za postupanje drugih korisnika ili trećih osoba s Interaktivnim sadržajima koji je korisnik pružio radi objavljivanja putem FullBusinessa.

Ukoliko korisnik ne dopušta objavljivanje, preradu, korištenje, reproduciranje ili distribuiranje svojeg Interaktivnog sadržaja u svrhu, na način i pod uvjetima određenim u ovim Općim uvjetima, mora to izričito navesti prilikom njegova pružanja radi objavljivanja putem FullBusinessa. Herus d.o.o. pridržava pravo, ali ne preuzima obvezu, da, prema vlastitoj procjeni i bez posebnog obrazloženja, može objaviti takav Interaktivni sadržaj s naznakom ograničenja koja je odredio korisnik koji ga pruža ili pak odbiti ga objaviti.

Ukoliko Herus d.o.o., drugi korisnici ili treće osobe budu željeli koristiti određeni Interaktivni sadržaj u svrhu, pod uvjetima ili na način koji nije izričito dopušten na temelju ovih odredbi Općih uvjeta, mogu zatražiti posebno dopuštenje od korisnika koji je pružio predmetni Interaktivni sadržaj.

Sve primjedbe i obavijesti u svezi Interaktivnih sadržaja, korisnik ili treća osoba može uputite na adresu za kontakt trgovačkog društva Herus d.o.o..

Davatelj usluga će odmah po primitku odgovarajuće obavijesti ukloniti protupravni Interaktivni sadržaj. Nadalje, pridržava se pravo, ali se ne preuzima obveza, izmijeniti, ukloniti ili odbiti objaviti pojedini Interaktivni sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg korisnika ili treće osobe, iz bilo kojeg razloga, a prvenstveno zbog povrede odredbi ovih Općih uvjeta.

Slijedom gore navedenog, davatelj usluga ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja bi mogla biti prouzročena korisnicima ili trećim osobama u vezi s objavljivanjem ili neobjavljivanjem, odnosno uklanjanjem, korištenjem ili pouzdanjem u bilo koji Interaktivni sadržaj.

6.3. Jamstva korisnika

Pružanjem Interaktivnog sadržaja radi objavljivanja putem FullBusinessa korisnik jamči:

 1. da je njegov autor, a ukoliko nije autor, da je nositelj odgovarajućih autorskih i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva, koja je stekao na zakonit način, te da je ovlašten omogućiti objavljivanje, preradu, korištenje, reproduciranje ili distribuiranje Interaktivnog sadržaja u svrhu, na način i pod uvjetima određenim u ovim Općim uvjetima;

 2. da Interaktivni sadržaj pruža radi objave putem FullBusinessa u dobroj vjeri, te da se njegovim pružanjem, objavom, odnosno daljnjim korištenjem u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta neće ni na koji način povrijediti prava Herus d.o.o., drugih korisnika ili trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu, ugled, čast i dostojanstvo, privatnost, obiteljski život, druga prava na osobnost, odnosno bilo koja druga prava zaštićena na temelju važećih pravnih propisa, niti će se time prouzročiti šteta, bilo materijalna, bilo nematerijalna, bilo izravna, bilo neizravna;

 3. da je Interaktivni sadržaj, prema njegovom najboljem znanju i uvjerenju, potpun, istinit i točan;

 4. da će zaštititi Herus d.o.o. od svih eventualnih zahtjeva drugih korisnika ili trećih osoba postavljenih prema Herus d.o.o. zbog povrede ovdje danih jamstava korisnika, a posebno zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, poslovne tajne, prava osobnosti ili bilo kojih drugih prava u svezi s Interaktivnim sadržajem kojeg je pružio, uključujući zahtjeve za naknadom štete; a Herus d.o.o. će korisnika odmah obavijestiti o postavljanju takvih zahtjeva;

7. ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Usluge, Interaktivni sadržaji, Linkovi, Zaštićeni sadržaji i/ili eventualni drugi materijali, usluge, funkcionalnosti ili informacije dostupni putem FullBusinessa pružaju se isključivo “takvima kakvi jesu” odnosno “kako su dostupni”, stoga Herus d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne posljedice, uključujući štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, koje mogu proizići iz njihova tumačenja, korištenja i sl.

Herus d.o.o. ne jamči, ni izričito, ni prešutno, da će FullBusiness, Usluge, Interaktivni sadržaji, Linkovi i/ili eventualni drugi materijali, funkcionalnosti ili informacije uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje FullBusinessa, Usluga, Interaktivnih sadržaja, Linkova i/ili eventualnih drugih materijala, usluga, funkcionalnosti ili informacija dostupnih putem FullBusinessa, na vlastitu odgovornost.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici i/ili treće osobe prouzroče i/ili pretrpe u vezi s pristupanjem FullBusinessu, a naročito uporabom ili zlouporabom usluga, Interaktivnih sadržaja, Linkova, Zaštićenih sadržaja, Zabranjenih sadržaja i/ili eventualnih drugih materijala, funkcionalnosti ili informacija dostupnih putem FullBusinessa, odnosno uslijed njihova oštećenja ili gubitka, kao i u svezi nepravilnog, pogrešnog ili neovlaštenog korištenja, odnosno zlouporabe pojedinog korisničkog profila.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na FullBusinessu Zabranjenih sadržaja i/ili drugih sadržaja protivnih odredbama ovih Općih uvjeta od strane korisnika ili trećih osoba.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici i/ili treće osobe prouzroče i/ili pretrpe u vezi s korištenjem internetskih stranica trećih osoba pristup kojima je omogućen putem Linkova objavljenih na FullBusinessu, odnosno u svezi uporabe i/ili zlouporabe informacija, funkcionalnosti, usluga i drugih sadržaja dostupnih putem takvih internetskih stranica trećih osoba.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključujemo odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama povredom poslovne tajne, autorskog prava, drugih prava intelektualnog vlasništva tih osoba, koja je učinjena od strane korisnika ili trećih osoba priopćavanjem, slanjem, učitavanjem (engl. upload) ili pružanjem na neki drugi način Interaktivnih sadržaja radi objavljivanja putem FullBusinessa.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključuje se odgovornost za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed promjena ovih Općih uvjeta, eventualnih posebnih uvjeta korištenja pojedinih internetskih stranica u sklopu FullBusinessa, te izgleda i sadržaja FullBusinessa, uključujući ukidanje, odnosno uklanjanje pojedinih usluga, Interaktivnih sadržaja, Linkova, Zaštićenih sadržaja ili Zabranjenih sadržaja i/ili eventualnih drugih materijala, usluga, funkcionalnosti ili informacija, pojedinih korisničkih profila, kao i FullBusinessa u cjelini.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključuje se odgovornost za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti FullBusinessa, odnosno privremene nemogućnosti korisničkog pristupa pojedinim internetskim stranicama, uslugama, Interaktivnim sadržajima, Linkovima i/ili eventualnim drugim materijalima, funkcionalnostima ili informacijama, odnosno pojedinim korisničkim profilima ili podacima u sklopu FullBusinessa.

Do najveće mjere dopuštene zakonom, ograničava se odgovornost za štetu po bilo kojoj osnovi najviše do iznosa:

(1) razmjernog dijela vrijednosti usluge koju je registrirani korisnik platio za odgovarajuće razdoblje korištenja FullBusinessa u kojem je pristup FullBusinessu bio nedostupan iz bilo kojih razloga, osim razloga na strani samog korisnika ili njegovih zaposelnika, te okolnosti više sile;

(2) koji je registrirani korisnik eventualno platio za odgovarajuću dodatnu uslugu i/ili proizvod, odnosno drugi sadržaj koji je Herus d.o.o. učinio dostupnim putem FullBusinessa ili na neki drugi način u svezi s korištenjem FullBusinessa, uz izuzetak usluga, proizvoda, sadržaja i drugih ponuda korisnika, Herus-ovih partnera ili trećih osoba;

(3) od HRK 10.000,00 (desettisuća kuna) ukoliko su pravila iz ovog stavka označena pod (1) i (2) neprimjenjiva zbog naravi povrede, štete, naknade ili neke druge okolnosti.

8. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Osobnim se podatkom smatra svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu, odnosno osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte i sl.).

Osobne podatke korisnika na FullBusinessu prikupljat će i obrađivati Herus d.o.o., a koristiti – Herus d.o.o. i drugi ovlašteni korisnici, u skladu s ovim odredbama o zaštititi privatnosti. Prvenstvena svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika je pružanje Usluga, kao i poboljšanje kvalitete Usluga, razvijanje i usmjeravanje rada FullBusinessa prema potrebama i interesima korisnika, informiranja korisnika o postojećim i novim Uslugama, odnosno drugim informacijama i uslugama koji bi mogli biti od njihova interesa, i sl.

Osobne podatke korisnika ovlašteni su koristiti i partneri trgovačkog društva Herus d.o.o., u prvom redu Hrvatski telekom d.d. u vidu unapređenja i naplate usluga.

8.1. Vrste osobnih podataka

Vrsta podataka koje Herus d.o.o. može prikupljati u određene svrhe u svezi registracije korisnika i pružanja pojedinih usluga su: ime, prezime, naziv, osobni identifikacijski broj, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, spol, datum rođenja, fotografije, video zapisi, tekstovi, brojevi bankovnih računa i geolokacije.

8.2. Svrha i način prikupljanja i korištenja osobnih podataka

Herus d.o.o. vrši prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugih propisa važećih u Republici Hrvatskoj. Osobne podatke fizičkih osoba kao korisnika obrađujemo isključivo na temelju njihove privole – slobodno dane i izričite suglasnosti s obradom njihovih osobnih podataka u svrhe koje su u vezi s njihovim korištenjem usluga. Privolu korisnika za prikupljanje, odnosno obradu njihovih osobnih podataka u određenu svrhu zatražit će se prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca objavljenog na internetskim stranicama FullBusinessa ili pri sklapanju ugovora odnosno zahtjeva za aktivaciju usluga.

Osobne podatke korisnika koristit će se kako bi se pružila usluga korisnicima, kako bi se odgovorilo na upite odgovarajućih korisnika vezane za korištenje usluga, kao i da bi se informirali korisnike o postojećim i novim uslugama, materijalima, funkcionalnostima, sadržajima i drugim ponudama koji bi mogli biti od njihova interesa, te u svrhu poboljšanja kvalitete Usluga i FullBusinessa.

Svi prikupljeni podaci pohranjuju se u elektronskom obliku, te primjenjuju odgovarajuće mjere i postupke kako bi se spriječio neovlašteni pristup tim podacima, održala razina zaštite osobnih podataka, omogućilo njihovo pravovremeno ažuriranje ili brisanje, te osiguralo pravilno korištenje podataka koje prikupljamo online.

Davatelj usluga nije u mogućnosti jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikuplja neće nikada biti otkriveni na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima. Slučajno otkrivanje može biti posljedica pogrešnog predstavljanja prilikom pristupa internetskim stranicama koje sadrže takve podatke sa svrhom ispravljanja mogućih pogrešaka tih podataka. Do najveće mjere dopuštene zakonom, isključuje se odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

8.3. Priopćavanje, odnosno dostavljanje osobnih podataka trećim osobama

Osobne podatke korisnika neće se dostavljati trećim osobama bez izričitog dopuštenja, osim na temelju zakonske obveze. Posebno, osobni podaci korisnika neće se iznositi, odnosno dostavljati trećim osobama izvan Republike Hrvatske bez njihova izričitog dopuštenja, osim na temelju zakonske obveze.

Osobne podatke koje su dostavili korisnici mogu se priopćavati povezanim društvima i/ili partnerima davatelja usluga, bez suglasnosti korisnika, kada je to neophodno radi održavanja, vođenja i izvršenja aktivnosti vezanih uz korištenje FullBusinessa. U takvim slučajevima, davatelj usluga dužan je pobrinut se da partneri i/ili povezana društva preuzmu obvezu zaštite i čuvanja osobnih podataka u jednakoj mjeri kako je zajamčeno u ovim Općim uvjetima.

Moguće je da se Herus d.o.o. pripoji drugom trgovačkom društvu ili spoji s drugim trgovačkim društvom. U takvom slučaju, osobni podaci korisnika prenijet će se tom drugom trgovačkom društvu kao Herus-ovom pravnom slijedniku, u skladu s važećim pravnim propisima.

Korisnik je suglasan da davatelj usluga podatke korisnika usluga, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske može:

- davati financijskim institucijama, društvima registriranim za djelatnost provjeravanja kreditne sposobnosti te prikupljati i obrađivati podatke korisnika usluga koji nisu fizičke osobe, a koje mu isti dostave za svrhu provjere platežne sposobnosti korisnika usluga, odnosno podatke o kršenju pravnih odnosa sa davateljem usluga, a sve zbog zaštite legitimnog poslovnog interesa davatelja usluga u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja budućeg duga i primjene politike upravljanja rizikom, kao i zaštite interesa korisnika usluga;

- dostavljati i trećim stranama koje pružaju usluge ili surađuju u pružanju usluga sa davateljem usluga, a kojim uslugama se koristi korisnik, za svrhu obračuna i naplate cijene za usluge pružene od navedenih trećih strana, kao i usluga međupovezivanja (podaci se obrađuju do zastare potraživanja u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima, a radi naplate se obrađuju do naplate potraživanja odnosno kod spornih tražbina do rješenja spora) ili u slučaju podnošenja prigovora korisnika usluga na te usluge (u slučaju rješavanja prigovora na usluge drugog operatora ovo može uključivati razmjenu nužnih podataka između operatora);

- ustupiti tražbine koja ima prema korisniku trećim osobama, uključujući, ali bez ograničenja, bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja, na način i u skladu s važećim propisima, pri čemu korisnik ne snosi troškove ustupanja niti bilo koje druge troškove koji bi mogli nastati iz ustupa tražbine. Radi omogućavanja ustupanja tražbine bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, davatelj usluga je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašten predati potrebne podatke.

Podaci o korisniku usluga mogu se obrađivati i za druge zakonom određene i dopuštene svrhe, te korisnik samim sklapanjem pravnog posla glede pružanja usluga za to daje suglasnost.

Korisnik usluga obvezan je na odgovarajući način izvijestiti davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni podataka odmah, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od nastanka promjene. Ako korisnik usluge ne izvijesti davatelja usluga o promjeni podataka, korisnik usluge će odgovarati za svu štetu koja zbog toga eventualno nastane davatelju usluga ili trećima, a ako korisniku zbog tog propusta računi, opomene zbog neplaćanja i druga pismena ne mogu biti dostavljena, smatrat će se da je dostava na osnovi postojećih podataka valjano izvršena.

Korisnik usluga suglasan je da njegovi pozivi službama trgovačkih društava Herus d.o.o. i Hrvatskog telekoma d.d., te ostalih partnera, mogu biti snimljeni i dalje obrađivani, uz poduzimanje zaštitnih mjera u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, a to za svrhu internog praćenja pružanja usluga prema korisnicima usluga, poboljšanja kakvoće usluga, rješavanje prigovora, kao i za sigurnosne svrhe (zaštita radnika i imovine, te zaštita javnosti/opće sigurnosti). Korisnik usluga će o snimanju razgovora biti upoznat u najavnoj poruci prilikom pozivanja Službe za korisnike. Snimljeni materijal nepovratno se uništava odmah po ispunjenju svrhe snimanja.

Korisnik usluga potvrđuje da je u smislu važećih propisa koji reguliraju tajnost podataka i zaštitu osobnih podataka detaljno obaviješten o obradi podataka u skladu s prethodnom točkom.

8.4. Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane drugih korisnika ili trećih osoba

FullBusiness sadrži Interaktivne sadržaje, a može sadržavati Linkove na internetske stranice trećih osoba, putem kojih drugi korisnici ili treće osobe mogu ovlašteno ili neovlašteno doći do osobnih podataka korisnika. Ovi se Opći uvjeti ne primjenjuju na prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka koje priopćavate drugim korisnicima i/ili trećim osobama. U interesu je korisnika da se upoznaju s pravilima o zaštiti osobnih podataka, odnosno o zaštiti privatnosti koja primjenjuju drugi korisnici i/ili treće osobe. Budući da davatelj usluga nema kontrolu nad podacima koje korisnici daju prilikom pristupa ili korištenja Interaktivnih sadržaja, Linkova ili internetskih stranica trećih osoba, odnosno u drugim slučajevima u kojima svoje osobne podatke priopćavaju drugim korisnicima i/ili trećim osobama, isključuje se odgovornost za štetu koja može nastati korisnima i/ili trećim osobama zbog toga što su, u vezi s korištenjem FullBusinessa, priopćili im svoje osobne podatke.

8.5. Izmjena i brisanje osobnih podataka

Temeljem zakonske ovlasti svaki korisnik-fizička osoba može u svako doba zahtijevati izmjenu ili brisanje svojih pojedinih ili svih osobnih podataka, odnosno brisanje iz baze korisnika.

Zaposlenici registriranih korisnika trebaju svoje zahtjeve za izmjenom, odnosno brisanjem svojih osobnih podataka ili pak korisničkih profila prvenstveno uputiti odgovarajućim registriranim korisnicima koji su ih ovlastili za pristup FullBusinessu i omogućili stvaranje korisničkih profila i korištenje usluga. Izmjenu, odnosno brisanje podataka izvršit će se na temelju odgovarajuće obavijesti registriranog korisnika na adresu za kontakt objavljenu na FullBusinessu.

8.6. Kolačići (engl. Cookies)

Pridržava se pravo koristiti kolačiće. Kolačić je skup podataka koji služi kao anonimni individualni identifikator tako što ga pojedina internetska stranica koju posjećujete šalje korisničkom pregledniku (engl. browser). Kolačići se šalju prilikom pristupa korisnika pojedinoj internetskoj stranici, pohranjuju na korisnikovu računalu i služe za bilježenje informacija o daljnjim online posjetima. Dakle, nakon što se kolačić pohrani na korisnikovu računalu prilikom prvog pristupa pojedinoj internetskoj stranici, svaki put kad korisnik vrati, ta će internetska stranica potražiti svoj kolačić kako bi pročitala u njemu zapisane podatke.

Budući da predstavlja anonimni individualni identifikator, kolačić kao takav ne sadrži niti šalje internetskoj stranici koja ga je pohranila na korisnikovu računalu nikakve osobne podatke, već samo omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja pojedine internetske stranice.

Korisnikov preglednik je podešen na način da svaka internetska stranica može pristupati samo svojim kolačićima koje je prethodno poslala, ali ne i kolačićima drugih internetskih stranica.

U izborniku svog preglednika za pomoć (Help) korisnik može odabrati odgovarajuću opciju glede primanja kolačića, sve do njihove potpune zabrane. Međutim, potpunim onemogućavanjem kolačića može biti umanjena učinkovitost i/ili otežano pružanje pojedinih Usluga.

9. Prijelazne i Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se na sve Korisnike usluga na dan objave, te tim danom Opći uvjeti pod brojem OUP-III/11 više nisu na snazi.


Davatelj usluga zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete. U slučaju izmjena ovih Općih uvjeta davatelj usluga će obavijestiti korisnike usluga pisanim ili elektroničkim putem ili na internet stranicama FullBusinessa i to najkasnije istodobno s objavom tih izmjena.

Za rješavanje sporova proizašlih iz ili u svezi s ugovorom o pružanju FullBusiness usluga nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

Korisnici usluga koji su u trenutku objave ovih Općih uvjeta korisnici FullBusiness usluga potvrđuju da su suglasni s svim odredbama Općih uvjeta samom činjenicom nastavka korištenja usluga FullBusiness platforme.

Svi sadržaji koji se nalaze na FullBusinessu zaštićeni su autorskim pravom trgovačkog društva Herus d.o.o..

 

U primjeni od 10. listopada 2012.g.

Svi sadržaji koji se nalaze na portalu zaštićeni su autorskim pravom trgovačkog društva Herus d.o.o. All rights reserved.

Arhiva općih uvjeta korištenja

 

10. Izjava o privatnosti

 
Primite na znanje da sve fotografije, videa i ostali sadržaji koje naši korisnici uređuju na FullBusiness web-stranicama postaju objavljeni sadržaji te se ne smatraju „osobnim podacima” i ne podliježu Pravilima o privatnosti.

 
Osnovni i kontaktni podaci vlasnika:
HERUS d.o.o., Zoranićeva 61a, 21210 Solin, OIB: 73063900220.
E-mail: podrska@fullbusiness.com

 
1. FullBusiness kao administrator osobnih podataka
FullBusiness nastupa kao administrator osobnih podataka u odnosu na Osobne informacije korisnika i pojedinaca koji posjećuju FullBusiness web-stranice.
Zašto obrađujemo osobne podatke? Kako bi ispunio ugovor te pravne obaveze, FullBusiness prikuplja osobne podatke koji su korisnici pružili pri ispunjavanju kontaktnih informacija, registracije, narudžbi, uplata i ostalih obrazaca za fakturaciju na našim stranicama.
Nadalje, FullBusiness obrađuje podatke koje prima od strane korisnika i drugih pojedinaca koristeći FullBusiness ili posjećujući našu web-stranicu: kolačiće, podatke za prijavu (IP adresa i drugi online identifikatori).
Koliko dugo obrađujemo osobne podatke? Osobni podaci korisnika obrađivani su tijekom trajanja odnosa definiranog ugovorom te naknadno za vrijeme potrebno za osiguranje usluge i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz posebnih zakonskih propisa.
 
2. FullBusiness kao obrađivač osobnih podataka
FullBusiness korisnicima pruža prostor za pohranu u svrhu pohrane podataka na FullBusiness poslužiteljima. Podaci o korisniku također mogu uključivati osobne podatke drugih fizičkih osoba (subjekata podataka.) Sukladno s tim osobnim podacima, FullBusiness djeluje kao obrađivač osobnih podataka. Korisnik se ponaša kao kontrolor osobnih podataka. Prema GDPR Članku 28, kontrolor i obrađivač (FullBusiness) sklapaju Ugovor o obradi podataka.
Koja je svrha obrade podataka te kako postupamo s njima? U podacima korisnika FullBusiness ne unosi promjene, ne objavljuje ih, ne čini ih pristupnima te ih ne prosljeđuje trećim stranama (osim kada ih je dužna u skladu sa zakonom učiniti dostupnima državnim tijelima,) te ih koristi samo u svrhe pohrane na poslužiteljima FullBusiness, osim ako u Ugovoru nije navedeno drugačije. Jedina svrha rukovođenjem ovim osobnim podacima jest njihova pohrana i njihova dostupnost korisniku.
 
3. Primatelji i obrađivači osobnih podataka
FullBusiness ne prosljeđuje osobne podatke drugim obrađivačima podataka.
Obrađivači osobnih podataka su:
tvrtke ili fizički organi uključeni u računovodstvo te obavljanje računovodstvenih operacija;
tvrtke, ili poslovni IT poduzetnici koji su odgovorni za implementaciju IT administracije i razvoj softverskih programa koje koristi FullBusiness;
tvrtke, ili poslovni subjekti koji omogućavaju usluge servera zaduženih za pohranu podataka;
tvrtke koje omogućavaju usluge plaćanja;
tvrtke koje omogućavaju usluge e-mail poruka.
Osobni podaci mogu biti dostupni državnim vlastima pod određenim uvjetima:
 
4. Prava subjekta podataka
Kao subjekt podataka ostvarujete pravo na: a) pravo pristupa; b) pravo na ispravak; c) pravo na brisanje; d) pravo na ograničenje obrade; e) pravo prigovora na obradu; f) pravo na prijenos podataka; g) pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu; h) pravo na informacije o ispravljanju osobnih podataka, njihovom brisanju ili ograničenoj obradi; i) pravo na informiranje u slučaju kršenja sigurnosti osobnih podataka; j) pravo povlačenja suglasnosti o obradi osobnih podataka.
 
Vaša prava subjekta podataka detaljno su opisana u EU Odredbi 2016/679 (GDPR)
Svoj pristanak možete u bilo kojem trenutku opozvati u pisanom obliku i ostvariti pravo na ostala prava Subjekta slanjem Vašeg zahtjeva na e-mail adresu podrska@fullbusiness.com
 
Posljednji put izmijenjeno 24.svibnja 2018.
Ova web stranica koristi "kolačiće" za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja pristajete na njihovu uporabu. Uredu